Napisz pytania stosujac wyrazy podane w nawiasach w odpowiednich formach

Pobierz

Napisz wyraz "ODWIEDZAĆ" w odpowiednich formach; dzisiaj , wczoraj , jutro ( ja-ty-on-ona-ono) (my-wy-oni) Zgłoś nadużycie.Uzupełnij zdania 1-4 podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.. Question from @LonLey3 - Szkoła podstawowa - Język angielski.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, tak aby otrzymać poprawne zdania.. , odpowiadamy: Yes, I have bądź No, I haven't Pamiętajmy, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej (czyli he, she, it), wygląda to trochę inaczej: Has she got a new house?. Na końcu zdań NIGDY nie zostawiamy zaimków, np.: Zostałam skrzywdzona przez NIĄ.. 2015-06-17 09:56:41; Napisz podane zdania tak, aby ich znaczenie nie uległo zmianie.. Tytuł pytania; Napisz artykuł; Pana Tadeusza; Czy posiadanie władzy demoralizuje człowieka.. Matematyka Polski Niemiecki Angielski Rosyjski Przyroda Historia Chemia Fizyka Biologia Geografia WOS Technika .Zadanie 3.. - Odrabiamy.pl Język niemiecki - liceumIwona Wi´ckowska.. Liczba kresek odpowiada liczbie brakujacych liter w wyrazie .. -> ŹLE!. ANGIELSKI raz a dobrze Intensywny kurs j´zyka angielskiego w 30 lekcjach.. 2011-09-25 11:01:16; Przepisz ponizsze zdania.wstaw podane wyrazy w odpowiednich miejscach w zdaniu.. 2012-04-19 15:19:25; Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.. Zaimki krótsze wprowadzamy w środku zdania, np.: Nie było GO w domu..

2013-11-24 14:20:01; Wyrazy podane w nawiasach proszę wpisać w odpowiednich formach.

2014 .Dopisz pytania do podanych odpowiedzi wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach.. Wyrazy które tu są: idziemy - wiozę - widzicie - wzięły - upiekła - jestem - umiem - poszłyście - zaczęła.. Uzupełnij wniosek.Nowy Pytanie.. Zaimki dłuższe wprowadzamy na początku zdania, np.: JEGO nie było w domu.. Konsultacja metodyczna: dr Grzegorz Âpiewak AATgpgA= AA Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora, Agnieszka Szymczak-Deptu∏a Redakcja dialogów .Jun 16, 2022 Wpisz podane wyrazy w odpowiednich formach: 1.. Question from @Piotr5412 - Gimnazjum - Język angielski ..

2012-03-13 16:30:51; Wpisz podane wyrazy w odpowiednich miejscach.

Zadaj to pytanie.. MNIE się to bardzo podoba.. 4 Zakreśl właściwe słowo.. (trchneriUt)Zadanie: napisz wyraz amp quot odwiedzać amp quot w Rozwiązanie: dzisiaj gt czas teraźniejszy liczba pojedyncza ja odwiedzam ty odwiedzasz.. DAJE .Utwórz z liter podanych w nawiasach wyrazy związane z tematem "szkoła" i uzupełnij nimi zdania.. 2011-05-11 10:53:08; podane wyrazy zapisz w odpowiednich rubrykach tabeli.. (naj za odp) 2010-10-24 11:24:01Zastap wyrazy podane w nawiasach ich synonimami o negatywnych przedrostkach .. Napisz równania reakcji w formie czàsteczkowej.Na pytania typu: Have you got a car?. Odwołaj się do KORDIANA i dwóch innych tekstów kultury omawianych w szkole średniej.Uzupełnij zdania wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów natomiast Jeśli to konieczne Dodaj inne wyrazy w każdą lukę wpisz maksymalnie trzy wyrazy .. (4 pkt) SpoÊród zaproponowanych tlenków: P4O10, CaO, CO, K2O, SiO, FeO, NO2 wybierz cztery, które w reakcji z wodà dajà podane ni˝ej produkty.. Dopisz pytania do podanych odpowiedzi wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach .Napisz podane czasowniki w formie z końcówką- ing.. : [angielski] 2010-11-23 17:40:49; Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Napisz jak wyglądałeś kiedy byłeś mały w 5 zdaniach..

Uzupełnij dialog odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach.pliss na jutro!!!!!


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt