Wymień główne nurty i kierunki sztuki współczesnej

Pobierz

Modernizm to także okres najznakomitszych, najbardziej oryginalnych osobowości rodzimej sztuki, prozy, poezji i .Scharakteryzuj kierunki artystyczne w sztuce międzywojennej i podaj ich głównych przedstawicieli.. Lata 70.. Sztuka współczesna, a zwłaszcza jeden.. Konceptualizm Jeżeli to proces twórczy jest ważniejszy od samego obiektu na obrazie, mamy do czynienia ze sztuka.. Op-artMalarstwo abstrakcyjne: nurty i kierunki.. Główne nurty odniósł sukces komercyjny i szeroko krytycznej, i otrzymał 1959 Athenaeum Nagrodę Literacką.. Fascynowali się miastem, masą i maszyną (główne hasło: 3xM).. w którym obraz traktuje się jako kompozycję brył, a wszystkie jego kształty jako formy geometryczne.. SURREALIZM pojawił się w malarstwie europejskim w 1925 roku w Paryżu, lecz malarze reprezentujący ten nurt pochodzili z Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch.Nurty awangardowe: • Wczesny modernizm.. Uwaga!Kierunek w sztuce, który ukształtował się w czasie I wojny światowej w Szwajcarii.. Zawiera również załącznik dziesięć .CHRONOLOGIA SZTUKI XX WIEKU ARCHITEKTURA: 1.. Dlaczego pięciolatek nie mógł tego zrobić?, Warszawa 2017.. Dzieła tworzone w nurcie op-art miały oddziaływać na odbiorcę wzrokowo , wywołując efekt ruchu, podobne były też do obrazów powstających w kalejdoskopie.Sztuka współczesna - aktualny okres w dziejach sztuki, którego początek umownie wyznaczono na połowę XX wieku (po II wojnie światowej)..

S. Hodge, Przewodnik po sztuce współczesnej.

Poeci skupieni wokół pisma "Zwrotnica" głosili kult nowoczesnej cywilizacji.. W twórczości opowiadali się za ekonomicznością języka i przesyceniem wierszy .Młoda Polska (w Europie nazywana raczej modernizmem, dekadentyzmem czy symbolizmem) to jedna z epok literackich w dziejach polskiej kultury.. K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Kraków 1988.Nurt postmodernistyczny.. Od tego czasu nad całą sztuką XX w. będzie ciążyła, twórczo ją zarazem inspirując, tradycja awangardowa.Główne kierunki studiów w Polsce - opisy.. Studia - newsy.. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Warszawa 2012.. Przedstawicielami kubizmu byli : pablo Picasso, Georges Braque).A.. W starożytnym okresie dziejów stosuje się podziały geograficzne w ramach krajów Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego.. Ten okres został zdominowany przez liczne szkoły i mniejsze ruchy, które oferują różnorodne style, techniki i media.Łatwo je rozpoznać w gąszczu różnych kierunków sztuki współczesnej.. Włącza się ją do obrazu na zasadzie kolażu.. Barbara Osińska .Główne nurty sztuki abstrakcyjnej drugiej połowy XX wieku określa się łącznie jako ekspresjonizm abstrakcyjny.. Mniej ekspresjonistyczny charakter ma abstrakcja chromatyczna.Główne nurty sztuki współczesnej: David Picasso (1959) to książka odniesienia przez Johna Canaday.To kompleksowo obejmuje nowoczesną sztukę od początku romantyzmu w 18. wieku do kubizmu i streszczenie sztuki w początku 20 wieku..

Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku.

6. abstrakcyjny impresjonizm 6.1.. Cechy: - sztuka tworzona w miejscu publicznym - jest przeciwieństwem dla wandalizmu w przestrzeni miejskiej.. Uważali, że artystom wszystko wolno ("totalna wolność"), więc powinni oni odrzucać wszelkie normy i tradycję.. Charakteryzuje ją rozkwit nowych prądów, idei zmieniających dotychczasowe myślenie.. Okres: 1970 - obecnie.. Nie podlega on jeszcze ustalonym, czasowym podziałom.. • Kierunek w sztuce radzieckiej (w tym w architekturze, sztukach użytkowych, malarstwie i rzeźbie) a po II wojnie .Abstrakcyjna sztuka, abstrakcjonizm, kierunek współczesnej twórczości plastycznej charakteryzujący się antyrealizmem, przeciwstawiający się odtwarzaniu lub naśladowaniu (mimetyzm) rzeczywistości, natury.. Początku sztuki współczesnej upatruje się w .Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwinęło się kilkanaście kierunków, które wchodzą w skład sztuki współczesnej, wśród nich wymienić można m.in. pop-art, hiperrealizm, konceptualizm oraz street art.Kierunki w sztuce współczesnej by Magdalena Sędek 1. pop-art 1.1.. Skupia się przede wszystkim na intensyfikacji eksploatacji najnowszych technologii, które zawierają się zarówno w jego wyposażeniu wewnątrz, jak i technice "obsługującej" budowlę na zewnątrz (baterie słoneczne, mechanizmy napędowe).Kierunek w sztuce, który ukształtował się w czasie I wojny światowej w Szwajcarii..

Antony Mason, Historia sztuki zachodniej.

Istotą sztuki staje się gra linii, kolorów, brył, płaszczyzn, faktur itp. oraz stopniowa rezygnacja z wątków tematycznych.Malarstwo materii - środkiem wyrazu jest tu materia (np. gips, piasek, skała), którą poddaje się obróbce.. Sztuka średniowiecza V w. Zrywali z tradycją.. Od czasów prehistorycznych do XXI wieku, Arkady, Warszawa 2009.. XX wieku to początek sztuki współczesnej, która trwa do dziś.. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów.. Sztuka starożytna V/III tys. p.n.e. - ok. 300 r. n.e. Kubizm - kierunek w malarstwie.. XX wieku jako reakcja na modernizm, który ascetyczną formą, prostotą i oszczędnością przestał fascynować zarówno odbiorców, jak i wzbudzał coraz mniejszy aplauz wśród młodych architektów, którzy widzieli w nim przewidywalność i powtarzalność.II KONTEKST WSPÓŁCZESNEJ KULTURY III GŁÓWNE NURTY W SZTUKACH PLASTYCZNYCH XX WIEKU IV GŁÓWNE NURTY W TEATRZE V NURTY W MUZYCE VI KINO I PODSTAWOWE KIERUNKI SZTUKI FILMOWEJ VII KULTURA INFORMATYCZNA I KULTURA INTERNETU VIII KULTURA POSTMODERNIZMU (PONOWOCZESNOŚCI) IX SPRAWA GLOBALIZACJI, PLURALIZMU KULTUROWEGO, WIELOKULTUROWOŚCI, MULTI .Stąd na początku XX wieku pojawiło się wiele manifestów artystycznych, w których twórcy.. Kierunkiem w sztuce współczesnej, który odcisnął się na wielu dziedzinach życia jest również op-art czyli sztuka wizualna, optyczna..

kierunek studiów: Historia sztuki.

• Główne centrum projektowania w latach 20-tych w Niemczech.. Miejsce powstania: USA Wielka Brytania 1.3.. Przedstawiciele: Andy Worhol Roy Lichtenstein .. 5.3.. Według dadaistów główną zasadą twórczą była destrukcja.. Lata .Jej początki datuje się na około 50 tys. lat p.n.e. Wyróżniamy sztukę kultur paleolitu, mezolitu, neolitu, epoki brązu, epoki żelaza .. Sztuka współczesna.. Pochwalali anarchię i nihilizm.W XX wieku powstały następujące kierunki w malarstwie: Nabizm (1894 - 1901) Secesja (1895 - 1914) Fowizm (1905 - 1909) Kubizm (1906 - 1914) Ekspresjonizm (1905 - 1930) Postimpresjonizm (1905 - 1930) Dadaizm (1916 - 1922) Surrealizm (1923 - 1939) Socrealizm (1945 - 1953) Abstrakcjonizm (1945 - 1955) Konstruktywizm (1930 - 1955) Taszyzm (1955 - 1960)Łukasz Guzek, Sztuka instalacji.. Geometryczne kształty zarówno pejzaży, martwej natury, jak i sylwetek ludzkich, brak szczegółów kojarzonych z prawdziwą wizją malowanego obiektu (np. brak normalnych okien, drzwi, oczu, kończyn), wygięte linie, kanty, kontury.. W najbardziej podstawowej formie sztukę abstrakcyjną możemy podzielić na dwa główne nurty: abstrakcja geometryczna, polegająca na operowaniu różnorodnymi formami geometrycznymi; .. Konstruktywizm wywarł wielki wpływ na ruchy sztuki współczesnej XX wieku (takie jak Bauhaus i De Stijl).Dowiedz się więcej: Sztuka nowoczesna (modernizm) - definicja, cechy, nurty, artyści.. Nurty awangardowe: • Wczesny modernizm • Ekspresjonizm 1911 r. - 1935 r. .. rodzaj instytutu sztuki.. Na skomplikowany obraz tej sztuki składają się: ruchy artystyczne, tendencje i manifesty.. Kierunki - mistrzowie - arcydzieła, Elipsa, Warszawa 2005.. Do twórców tego nurtu zalicza się Jeana Fautriera i Antonio Tapiesa.. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800.. Cechuje się ekspresją i gwałtownością tworzenia dzieł.GŁÓWNE KIERUNKI W LITERATURZE I SZTUCE PRZEŁOMU XIX I XX W. DEKADENTYZM - prąd w literaturze i sztuce europejskiej schyłku XIX w. oraz w obyczajowo-artystycznym stylu epoki określający pesymistyczną, indywidualistyczną postawę człowieka, poczucie bierności, słabości, buntu przeciw mieszczaństwu.Rozwój tego nurtu datuje się na rok 1965 i jest pochodną głównego stylu nazywanego postmodernizmem.. Należą do nich taszyzm, informel, action painting - prądy te przenikają się wzajemnie, niekiedy są synonimami.. Lata rozwoju: 1953 1.2.. • Ekspresjonizm 1911 r. - 1935 r.Krótki w zasadzie okres jej panowania — od mniej więcej 1910 do końca lat 20., wykształcił nowy model sztuki, wyznaczył artyście nieznane dotąd role, określił nowe miejsce sztuk plastycznych w gmachu współczesnej kultury.. Za jego twórcę uznaje się Tristana Tzarę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt