Podkreśl właściwy czasownik zu abend

Pobierz

Zadanie 6.. Sklep.. Perfekt to jeden z czasów w języku niemieckim, którego używa się do mówienia o przeszłości.Mar 25, 2021Unterstreiche das richtige Präfix.. Proszę o działania do zadań.. Dobierz właściwą odpowiedź do podanych pytań.. Przedmiot.. kommen - iść, przychodzić.Perfekt tworzy się poprzez odmieniony czasownik posiłkowy ("haben" lub "sein") na drugim miejscu w zdaniu oraz drugi czasownik w formie Partizip II na końcu zdania, na przykład "Sie ist zur Schule gegangen".. 4. die Zähne essen / putzen.Podkreśl właściwe czasowniki 1.. - Ja, wir liest / lesen gern.Wyszukaj najczęściej używane czasowniki w języku niemieckim.. Zarejestruj.. Question from @Shy8 - Gimnazjum - Język niemiecki.. Podkreśl właściwy czasownik i rzeczownik lub wyrażenie rzeczownikowe Answer.. !Podkreśl właściwą informację.. Zadanie 6. auskommtsten Patrick woheißene ich wirwohnter Inge auswohnstent du heißtt sie 2 Uzupełnij tekst właściwymi formami czasownika sein.. Proszę o działania do zadań.. Proszę o pomoc oraz ostatnie zdanie także ułożyć według własnego .Zaimek zwrotny sich tworzy w zdaniu wraz z czasownikiem pewną całość.. Liczba kresek odpowiada liczbie liter.. Podkreśl właściwy przyimek z rodzajnikiem i przyporzadkuj wyrażeniom właściwe zdjecia Answer.. Jest jeszcze czas zaprzeszły Plusquamperfekt, ale o nim innym razem - nie jest on aż tak ważny ..

Podkreśl właściwe czasowniki.

W języku polskim jest jeden czas przeszły, w języku niemieckim są dwa, czas przeszły Präteritum (Imperfekt) i czas przeszły Perfekt: PS.. Question from @Shy8 - Gimnazjum - Język niemiecki.. Zadanie 6.. Question from @Natalia1233589 - Gimnazjum - Język niemiecki.. Proszę o pomoc oraz ostatnie zdanie także ułożyć według własnego .Podkreśl właściwy czasownik.. rozwiązane.. PauMat00 April 2019 | 0 Replies .Präteritum to jeden z czasów niemieckich, dzięki któremu opowiesz o czymś z przeszłości.. 5.Podkreśl właściwy czasownik i rzeczownik lub wyrażenie rzeczownikowe .. Co to jest Perfekt niemiecki?. Książki.. Jeśli więc zdanie ulegnie przekształceniu, czasownik i zaimek zwrotny sich zawsze będą stały jak najbliżej siebie.. Den hund ausführen/einschlafen Pomóżcie proszęMar 30, 2021rozwiązane Podkreśl właściwy czasownik.. Z góry dziękuję!. Uzupełnij wyraz zu tam, gdzie jest to konieczne.. 4pkt 1.Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Schulleitung aus?1 Wpisz właściwy początek pytania.. sehen.Bezokolicznik z zu czy bez zu?. 7 szkoły podstawowej.. Podkreśl właściwy przyimek z rodzajnikiem i przyporzadkuj wyrażeniom właściwe zdjecia Answer.. Proszę o pomoc oraz ostatnie zdanie także ułożyć według własnego pomysłu na min 30 .Podkreśl właściwy czasownik lub wyrażenie, by powstałe zdanie było poprawne..

Podkreśl właściwą formę czasownika.

Oznacza to, iż pomiędzy zaimkiem zwrotnym i czasownikiem nie może znajdować się ani przymiotnik, ani rzeczownik.Który czasownik jest właściwy?podkreśl go.. 3 Zaznacz w tabeli właściwą formę czasownika sein.• Czasownik möchte… Czasownik haben • Szyk zdania oznajmującego • Pytania o rozstrzygnięcie • Rodzaj kni i der, die, das w mianowniku • Czasowniki regularne z tematem zakończonym na -s, -ß, -z • Pytanie i reakcja na pytanie o czas i zajęcia pozaszkolne • Udzielanie informacji o szkole • Udzielanie informacji o sobiePodkreśl właściwy przyimek z rodzajnikiem i przyporzadkuj wyrażeniom właściwe zdjecia .. Zaloguj..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt