Wskaż dwa wydarzenia które miały miejsce za panowania justyniana wielkiego

Pobierz

Za konsulatu Manliusza Torkwatusa i Decjusza Musa zwrócił się przeciw Latynom.. Największą świetność cesarstwo bizantyjskie osiągnęło za panowania Justyniana Wielkiego.1.Zaznacz trzy wydarzenia,które miały miejsce za panowania Bolesława Chrobrego.. ugoda w Wormacji.. a. bitwa pod Cedynią.. · Chrzest (966) · Podbój Pomorza Zachodniego (972) · Podbój Małopolski i Śląska (990) · "Dagome iudex" (991)Polska za panowania Kazimierza Wielkiego ().. Jednak kwitnące donosicielstwo, brak tolerancji religijnej (potajemne praktyki były karane śmiercią), ostra cenzura i próżność cesarza psuły ten wizerunek.Zaznacz wydarzenia, które miały miejsce za panowania Justyniana I Wielkiego: - uznanie chrześcijaństwa za religię państwową; - budowa bazyliki Hagia Sophia; - spisanie kodeksu prawa rzymskiego; - przeniesienie stolicy państwa do Konstantynopola;Cesarz Justynian I Wielki, panujący w cesarstwie wschodniorzymskim w latach 527-565, zreformował administrację, prawo i armię, nie stronił od angażowania się w kwestie religijne.. Obrona Głogowa przed najazdem cesarza Henryka V 3.. Uzupełnij tekst dotyczący sejmu po I rozbiorze.PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Polska za panowania Bolesława Chrobrego.. A) Przeniesienie stolicy Polski do Krakowa B) Odzyskanie Pomorza Gdańskiego C) Uczta u Mikołaja Wierzynka D) Powstanie Akademii Krakowskiej E) Kodyfikacja prawa - nadanie statutów w Piotrkowie i Wiślicy Zadanie 10..

Zaznacz dwa wydarzenia, które miały miejsce za panowania Augusta III Sasa.

Za konsulatu Manliusza Torkwatusa i Decjusza Musa zwrócił się przeciw Latynom.. Rok piąty, trzeci miesiąc pory letniej, dzień dziewiąty panowania jego wysokości Ramzesa, Wielkiego Horusa, ukochanego bogini Maat.. Była to zaś ta olimpiada, podczas której Rodyjczyk Dorieus po raz drugi szczycił się tytułem zwycięzcy.panowania jego wysokości Ramzesa, Wielkiego Horusa, .. Autor tekstu opisuje wydarzenia, które miały miejsce w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem A.. Wydarzenie Data Król polski A.. Treść.. Okres jego rządów rozpoczął się wojną.Barbara z Nikomedii poniosła śmierć.. poleca 78% 1531 głosów.. Jego trzydziestosiedmioletnie panowanie () przyniosło Polsce stabilizację polityczną oraz znaczny rozwój gospodarczy i kulturalny.Wskaż dwa wydarzenia, które miały miejsce za panowania Bolesława Chrobrego.. Po śmierci Władysława Łokietka w 1333 roku władzę w odrodzonym zjednoczonym państwie polskim objął jego syn, Kazimierz.. A. za rządów córki Anny Boleyn prześladowano Kościół anglikański.Połącz wydarzenia historyczne z władcą, za panowania którego miało ono miejsce.. Bitwa pod Płowcami D. Inkorporacja (włączenie) Prus do Polski1.. Polska za panowania Władysława Łokietka..

Wuj Justyniana był z ...Wskaż dwa wydarzenia, które miały miejsce za panowania Kazimierza Wielkiego.

(4 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując władców Polski, za panowania których miały miejsce wymienione wydarzenia.. Mieszko I (960-992) · Podbój Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza.. Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa Bolesław Śmiały 2.Podboje Aleksandra Wielkiego.. Wśród wymienionych sześciu wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie.dzień dziewiąty panowania jego wysokości Ramzesa, Wielkiego Horusa, ukochanego bogini Maat.. Teodozjusza Wielkiego.. (4 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując władców Polski, za panowania których miały miejsce wymienione wydarzenia.. Filip zbudował, bowiem dobra armie założona z ciężkiej kawalerii i piechoty uzbrojonej w piki, która pozwoliła Macedonii .August II Mocny - syn Jana Jerzego III Wettyna i Anny Zofii Oldenburg, od 1694 elektor Saksonii jako Fryderyk August I, Wikariusz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, w latach i elekcyjny król Polski; pierwszy król Polski z saskiej dynastii Wettynów.. Zadanie 5. b. zjazd gnieźnieński.. A. założenie przez braci Załuskich pierwszej polskiej biblioteki publicznej B. utworzenie przez Stanisława Konarskiego ollegium Nobilium C. sejm niemy D. bitwa pod Połtawą E. bitwa pod Kliszowem 4..

... Zaznacz wydarzenie, które miało miejsce jako pierwsze.

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.. (4 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując władców Polski, za panowania których miały miejsce wymienione wydarzenia.. Zawarcie II pokoju toruńskiego Władca (imię i przydomek) Zadanie 10.Podkreśl nazwy tych wydarzeń, do których doszło podczas panowania Kazimierza Wielkiego.. a)Zjazd gnieźnieński b)Bitwa pod Cedynią c)Chrzest Polski d)Pokój w Budziszynie e)Koronacja na króla Polski f)Najazd Brzetysłwa g)Spór z biskupem Stanisławem 2.Zaznacz właściwe dokończenie Wydarzenie,które miało miejsce przed traktatem w Verdun,to: a)powstanie Rzeszy Niemieckiej b)śmierć .Zadanie 9.. Przypuszcza się, że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było największe - nie ukrywa autor tekstu, jaki został umieszczony w brewiarzowej "Godzinie czytań" przeznaczonej na dzień wspomnienia św. Barbary, czyli 4 grudnia.3.. Bolesław Chrobry pierwsza koronacja na króla Polski w Krakowie (1320) Władysław Łokietek ufundowanie Akademii Krakowskiej (1364)Justynian I, który objął tron w 527, stał się wykonawcą programu bizantyńskiej ekspansji na wcześniejsze rzymskie terytoria.. 2007-05-24 21:46:08 Jakie 3 wydarzenia polityczne miały miejsce w tym tygodniu?.

Polska za panowania Kazimierza Wielkiego.

d. pokój w Kaliszu.Główne wydarzenia w czasie panowania Piastów w Polsce.. A) Podczas najazdów, które przedstawiono na mapie, ludy barbarzyńskie Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa Bolesław Śmiały 2.Zadanie 9. c. założenie uniwersytetu w Krakowie.. Wydarzenie 1.. Justynian, syn illyryjskiego chłopa, zdobył rzeczywistą kontrolę nad państwem już za panowania swojego wuja, Justyna I (518-527).. Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa 2.. Z Łaski Bożej król Polski, wielki książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki .polskich, za których panowania miały miejsce wymienione wydarzenia.. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z jego nieprzeciętną siłą, dzięki której potrafił podobno zginać podkowy gołymi rękoma.. a. zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków.. Treść Grafika Filmy.. Filmy.. Zadanie 39. poleca 84% 1417 głosów.. D. Justyniana Wielkiego.. C. Oktawiana Augusta.. Nadanie przywileju koszyckiego 4.. Wniósł ogromny wkład w rozwój budownictwa i infrastruktury Bizancjum.. B. Roku Pańskiego MDLXXXIV dnia XVI miesiąca sierpnia.. Strona 2 z 20 GH-H1 Teksty do zadania 1.. Za jego życia i z jego inicjatywy powstała między innymi sławna Hagia Sofia.. Na podstawie mapy i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. B. Roku Pańskiego MDLXXXIV dnia XVI miesiąca sierpnia.. I pokój toruński B. Pokój w Kaliszu C. Zaznacz wydarzenia, które miały miejsce za panowania Justyniana I Wielkiego: - uznanie chrześcijaństwa za religię państwową; - budowa bazyliki Hagia Sophia; - spisanie kodeksu prawa rzymskiego; - przeniesienie stolicy państwa do Konstantynopola;Monumentalne budowle, akwedukty, drogi i mosty oraz łaźnie publiczne miały zapewnić Justynianowi propagandowy sukces wśród obywateli cesarstwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt