Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin

Pobierz

Na wstępie warto zaznaczyć, dlaczego ustawa łączy określone w niej uprawnienia z przełomem lat 1982 i 1983.Ustawa o wliczaniu okresów pracy w art. 1 ust.. Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym.. 1989 Nr 9 poz. 53 USTAWA z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym.. Art. 2.10) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin - rozumie się odpowiednie świadczenie, przyznane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw powołanych w art. 99 zmiana ustawy o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków …Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym.. SPRAWIEDLIWOŚCI Status aktu prawnego uchylony Data ogłoszenia 1982-12-18 Data wydania 1982-12-14Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wprowadza kilka warunków, które musi spełnić pracownik, aby okres jego pracy w gospodarstwie rolnym mógł zostać zaliczony do stażu pracy..

... o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich ...Dz.U.

[Warunki otrzymania emerytury przez rolnika] 1.Taki stan prawny miał miejsce również pod rządami obowiązującej od 1 stycznia 1983 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, która z mocy art. 1 ust.. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268, z 1984 r. Nr 52, poz. 269, z 1986 r.Jun 15, 2022Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przez "domownika" rozumie się: 1) osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, 2) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,Zaznaczenia wymaga przy tym, że przepisami dotyczącymi ubezpieczenia społecznego rolników były odpowiednio: od 1 stycznia 1983 r. ustawa z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu rolników indywidualnych i członków ich rodzin, a od 1 stycznia 1991 r. ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej, jeśli do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił on łącznie warunki dotyczące: .. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach ;Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin..

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Rolnik lub domownik dobrowolnie kontynuujący ubezpieczenie w myśl przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, z dniem wejścia w życie ustawy staje się ubezpieczonym na wniosek, chyba że spełnia warunki podlegania ubezpieczeniu z mocy .. 3 odwołuje się bowiem do powyższej ustawy.. USTAWA z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym; USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego; USTAWA z dnia 24 lutego 1990 r. Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.. Akt posiada tekst jednolity .. Akt posiada tekst jednolity .. Rozdział 1 Zakres świadczeń Art. 1.. Obowiązująca wówczas ustawa z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (DzU nr 40, poz. 260 ze zm.) wskazuje pojęcie domownika w art. 2 pkt 2.Ustawa o ubezpieczeniu społecz; art. 100. Fundusz finansowany jest ze składek osób ubezpieczonych oraz z dotacji budżetu państwa ..

Pokaż treść w pełnym oknie Permalink ELI:o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

2 obowiązkiem ubezpieczenia rolniczego objęła także domowników.Oct 28, 2021"Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (t.j.. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.) następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków "4 days agoJun 13, 2022Przepisami dotyczącymi ubezpieczenia społecznego rolników była od 1 stycznia 1983 r. ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu rolników indywidualnych i członków ich rodzin.. Spis treściJun 17, 2022Jun 17, 2022Dziennik Ustaw z 1982 r. Nr 040, poz. 268 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.. 2. Ubezpieczenie obejmuje również domowników pracujących w gospodarstwie rolnym.. Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.. Organ wydający SEJM Organ zobowiązany RADA MINISTRÓW MIN.. Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.Zaopatrzenie emerytalne określone ustawą obejmuje rolników, którzy wytwarzają w prowadzonych przez siebie gospodarstwach rolnych produkty rolne, sprzedają je, jednostkom gospodarki uspołecznionej i spełniają inne warunki przewidziane w ustawie, a także członków ich rodzin..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt