Wyznaczanie ogniskowej soczewki doswiadczenie

Pobierz

Bieg promieni w soczewce skupiającej i rozpraszającej Wady wzroku - krótkowzroczność i dalekowzroczność oraz ich korekcja Aplikacje dostępne wWyznaczenie ogniskowych soczewek cienkich a) w przypadku soczewek skupiających wystarczy zobrazować obiekt wejściowy i skorzystać ze wzoru soczewkowego (2) lub oświetlić soczewkę falą płaską i znaleźć położenie ogniska, b) dla soczewki rozpraszającej wygodnie jest oświetlić ją falą sferycznie zbieżną, zbiegającą się w odległości Z za płaszczyzną soczewki jak to pokazano na Rys.wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą awy optycznej1, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka.. Przebieg pomiarów Na ławie optycznej ustawiamy żaróweczkę i ekran; między nimi umieszczamy soczewkę w odległości x o 4-5 cm większej niż ogniskowa soczewki (jak na il.. Mierzymy jak najdokładniej odległość ekranu od soczewki y.. Grupa: 1 Sekcja: 1 Skład: Adam PrzewoźnikWYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIE NKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ I. .. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi metodami wyznaczania długości ogniskowej soczewek optycznych, a także wyznaczenie tej długości dla dwóch różnych soczewek.Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela Gliwice 2012 1 1.. WSTĘP TEORETYCZNY Cel ćwiczenia: zapoznanie się z podstawowymi pojęciami optyki geometrycznej oraz z zasadami konstrukcji obrazu w układach optycznych..

Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.

Przesuwamy ekran tak, aby pojawił się na nim ostry obraz przedmiotu.. Ćwiczenie nr 1.. "Otrzymywanie obrazów rzeczywistych za pomocą soczewki skupiającej – wyznaczenie ogniskowej soczewki .Jednym z parametrów opisujących zwierciadło wklęsłe jest promień krzywizny zwierciadła nazywamy promieniem krzywizny zwierciadła promieniem krzywizny zwierciadła.. Pytania i zagadnienia do przygotowania: 1.. 1/f1=19,25 Z=11,05 Przekształcając wzór otrzymujemy postać pozwalająca nam otrzymać ogniskowa soczewki wklęsłej : 1/f2 = Z -1/f1 1/f2 = 11,05-19,25= -8,2 f2= -8.2-1=-0,121 Na podstawie powyższych wniosków stwierdzam, że dla badanej soczewki wklęsłej wynosi -0,121m natomiast z danych podanych w tabeli widać że dla .W naszym doświadczeniu użyjemy soczewki skupiającej o ogniskowej wynoszącej około 30 cm i wyznaczymy dokładną wartość tej ogniskowej.. Oś optyczna Oś optyczna to prosta przechodząca przez środek krzywizny zwierciadła (O), pokrywająca się z jego osią symetrii.. Mierzymy odległość obrazu (czyli ekranu) od soczewki (y).. przechodzi przez krzywizn obu powierzchni, nazywamy soczewki ze w grubsze soczewki w na …Natomiast dla soczewki rozpraszającej wg wzoru podanego w teorii: Z=1/f1 +1/f2 znając 1/f1 jak również Z możemy policzyć ogniskowa dla soczewki wklęsłej..

Wyznaczenie promieni krzywizny soczewki wypukłej.

Promień krzywizny to również odcinek między punktem O a punktem, w którym oś optyczna .Wyznaczanie ogniskowej układu soczewek.. 3.Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej metodą bezpośrednią i metodą Bessela.Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela 217 a 2 i b 2 łączymy liniami prostymi, które przecinają się w punkcie P.. W jasny dzień znajdujemy na kartoniku obraz odległego budynku, drzewa lub innego dużego obiektu, używając lupy lub innej soczewki skupiającej.. Soczewka jest urządzeniem optycznym składającym się z jednego lub kilku3.. Zmontować i umieścić na ławie optycznej układ dwóch soczewek - skupiającej (zbadanej poprzednio) i rozpraszającej.. 5.wyznaczanie.ogniskowej.soczewki.metoda Rozmiar 144 KB: Fragment dokumentu: Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach Semestr: I Rok akademicki : 2009 Laboratorium fizyki.. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewek sferometrem.. Rys. 1.Doświadczenie "Wyznaczanie-ogniskowej-soczewki", plik: doswiadczenie-wyznaczanie-ogniskowej-soczewki.pdf (application/pdf) To jest fizykainstytut fizyki procesowej, i fizyki stosowanej politechnika pracownia optyki w i c z e n i e n r wyznaczanie ogniskowych soczewek za metody bessela 1. teoretyczny soczewka jest to substancja ograniczona dwoma powierzchniami sferycznymi o promieniach r1 i r2..

Doświadczenie wyznaczanie ogniskowej soczewki.

Przyrządy: ława optyczna z podziałką milimetrową,przedmiot świecący w postaci strzał-ki, soczewki .Wyznaczanie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej • fizyka • pliki użytkownika DrAmigA przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 1WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ0 2.doc, 21 1.DOCWyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej Materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczenia źródło światła w postaci świecącej litery, soczewka, linijka oraz ekran.. 8.56 ).Opisz doświadczenie pozwalające na wyznaczenie ogniskowej f soczewki skupiającej, jeśli oprócz tej soczewki masz do dyspozycji małe źródło światła (np. diodę), linijkę i ekran.. Wyjaśnić zjawisko załamania światła.. Na ławie optycznej ustawiamy przedmiot w odległości x od wybranej soczewki skupiającej.. Wyznaczyć ogniskową układu jedną z powyższych metod.. 2.Wyznaczanie ogniskowej soczewki Zagadnienia: fale elektromagnetyczne, rodzaje soczewek, bieg promieni w soczewce, równanie soczewki, współczynnik załamania światła Wstęp Równanie Gaussa dla soczewki cienkiej ma postać: 1) gdzie: f jest ogniskową soczewki, x - odległością przedmiotu, a y - odległością obrazu od soczewki..

Wyznaczenie współczynnika załamania soczewki.

"Otrzymywanie obrazów rzeczywistych za pomocą soczewki skupiającej - wyznaczenie ogniskowej soczewki", plik: doswiadczenie-7-otrzymywanie-obrazow-rzeczywistych-za-pomoca-soczewki-skupiajacej-wyznaczenie-ogniskowej-soczewki.pdf (application/pdf) Zrozumieć fizykę ZRWYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI Ogniskow ą soczewki cienkiej f wyznacza si ę w oparciu o równanie soczewki x y f 1 1 1 + = , będące zale żno ści ą pomi ędzy odległo ściami dziel ącymi soczewk ę od przedmiotu x oraz od jego obrazu y. Zapisuj ąc t ę zale żno ść nast ępująco: y f x 1 1 1 = − ,Tradycyjna soczewka dwuwypukła (taka jak stosowana w szkłach powiększających), zbliżona do oglądanego obiektu, powiększa go, a z daleka tworzy obraz odwrócony Zjawisko załamania światła.. Zwracamy uwagę na fakt, że dla dostatecznie odległych przedmiotów ich obraz uzyskiwany za pomocą soczewki powstaje w jej ognisku .. Opis doświadczenia: Schemat doświadczenia przedstawiono na rysunku.. Poznanie różnych metod wyznaczania ogniskowych soczewek.. Nie zmieniając położenia przedmiotu i soczewki (ustalone x) przesuwamy ekran starając się od nowa ustalić takie położenie ekranu, by na ekranie powstał tego samego typu ostry obraz płomienia świeczki — po każdej próbie mierzymy odległość ekranu od soczewki y..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt