O swej pannie środki stylistyczne

Pobierz

.Środki Stylistyczne- Klasa 5.. W tym artykule znajduje się zebrana i usystematyzowana wiedza z podstaw poetyki.. Wreszcie - tajemniczość okazuje się istotą .O SWEJ PANNIE .. Biały jest polerowny alabastr z Karrary, Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, Biały łabęć i białym okrywa się piórem, Biała perła nieczęstym zażywana sznurem, Biały śnieg świeżo spadły, nogą nie deptany, Biały kwiat lilijowy za świeża zerwany, Ale bielsza mej panny płeć twarzy i szyjeŚrodki artystyczne pilnee!. ( "O sobie" J. A. Morsztyn).. Biel panny ma tu znaczenie metaforyczne - to cecha jej delikatnej i pięknej skóry, a więc oznaka urody.. W fraszce tejPodmiot liryczny posługuje się wieloma środkami stylistycznymi.. poleca 81 % .. PERYFRAZA (omówienie) - polega na zastąpieniu danego wyrazu przez szereg innych o podobnym znaczeniu, np.: "z chińskich ziół ciągnione treści" - herbata "stambulskie gorycze" .ŚRODKI STYLISTYCZNE (INACZEJ JĘZYKOWE BĄDŹ POETYCKIE) Środki poetyckie są podstawową jednostką stylu artystycznego utworu lirycznego.. Posługuje się kalamburem, np.: Słusznie mówimy, że panny boginie, Bo ginie każdy, kto się im nawinie.. • O swej pannie, Jan Andrzej Morsztyn - interpretacja i .środki stylistyczne: Środki stylistyczne - środki używane w literaturze (czasem również w filmie), mające na celu wywołanie u czytelnika (lub u widza) określonych emocji, pobudzenie jego wyobraźni..

Tajemnica pojawia się w wierszu "O swej pannie" na kilku poziomach.

(Boginie) Podobną funkcję spełnia wymyślna puenta wiersza.Jan Andrzej Morsztyn - Do panny - najlepsza i najdokładniejsza analiza i interpretacja, opracowanie wiersza.. Bo nagromadzenie, bo anafora, bo sztuka stwierdzeń i porównań.. Osadź.. Po pierwsze, tajemnicą jest wspaniała kobieca uroda, której nie sposób wyrazić słowami.. Poeta zestawiając swoją ukochaną z różnymi elementami rzeczywistości dochodzi do wniosku, że jest ona bielsza od wszystkiego, z czym tradycyjnie kojarzy się ten kolor.. Interpretacja.. Edytuj elementy.. Biały jest polerowny alabastr z Karrary, Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, Biały łabęć i białym okrywa się piórem, Biała perła nieczęstym zażywana sznurem, Biały śnieg świeżo spadły, nogą nie deptany,Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej Poleca: 77 / 100 ..

Znajdziesz tu wymienione i opisane środki poetyckie (tropy stylistyczne, środki artystyczne, środki stylistyczne) i figury retoryczne.

Biały jest polerowny alabastr z Karrary, Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, Biały łabęć i białym okrywa się piórem, Biała perła nieczęstym zażywana sznurem, Biały śnieg świeżo spadły, nogą nie deptany, Biały kwiat lilijowy za świeża zerwany, Ale bielsza mej panny płeć twarzy i szyje .O swej Pannie.. Wyróżniamy: fonetyczne (dźwiękowe), morfologiczne, słowotwórcze, składniowe, leksykalne oraz figury stylistyczne, czyli tzw. tropy.Analiza językowa wiersza "O swej pannie": Jest to wiersz Morsztyna najbardziej znany, który się też najczęściej wymienia.. Wiersz stanowi zatem .O SWEJ PANNIE.. Anafora zazwyczaj łączy się z paralelizmem składniowym, jak np. w wierszu Morsztyna "O swej pannie": Biały jest polerowny alabastr z Karrary, Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, Biały łabęć i białym okrywa się piórem, .Wypisz środki stylistyczne i dany środek stylistyczny i do tego fragment tekstu Jan Andrzej Morsztyn O swej pannie Biały jest polerowny alabastr z Karrary, Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, Biały łabęć i białym okrywa się piórem, Biała perła nieczęstym zażywana sznurem,Środki stylistyczne.. 2) epitet jawne świece / płomień skryty 3) metafora rozum łańcuchem powity 4) porównanie Tyś jak lód 5) archaizm stawszy się / jam 6) apostrofa Leżysz zabity i jam też zabity, Ty - strzałą śmierci.Jak ja mam bólu dla swej Katarzyny.".

Oksymoron - zestawienie dwóch wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. żywy trup, gorący lód.O swej pannie - Motyw tajemnicy.

Źródło: W. Roszkowski, A. Radziwiłł, Historia , Warszawa 2000, s. 335.. Adresatką liryczną utworu jest tytułowa panna, którą ja mówiące porównuje do najtwardszych rzeczy, jakie zna.. Środki stylistyczne poezji marinistycznej to:Środki stylistyczne: 1) anafora Ty - strzałą śmierci, ja - strzałą miłości, Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości, Ty jawne świece, ja mam płomień skryty.. Charakteryzowała go wyszukana ornamentyka, dziwaczne metafory, paradoksy, a przede wszystkim dbałość o zaskakujący koncept - pomysł wprawiający w podziw czytelnika i ukazujący słowne mistrzostwo poety.. Istnieją następujące środki stylistyczne: aforyzm anakolut antonim aliteracja alegoria aluzja literacka anafora animizacja .Styl ten ukształtował się w poezji włoskiej i hiszpańskiej wczesnego baroku.. Jan Andrzej Morsztyn O SWEJ PANNIE Biały jest polerowny alabastr z Karrary, Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, Biały łabęć i białym okrywa się piórem, Biała perła nieczęstym zażywana sznurem, Biały śnieg świeżo spadły, nogą nie deptany, Biały kwiat lilijowy za świeża zerwany,Hej musze napisać metafore i antyteze w tekscie ,,O swej pannie" pomożecie kompletnie tego nie rozumien..

"O swej pannie" Jana Andrzeja Morsztyna to krótki, bo liczący zaledwie osiem wersów, utwór, który reprezentuje barokowy nurt marinizmu.

Po drugie, tajemnica tkwi w samym tekście skonstruowanym w wyrafinowany, konceptualny sposób.. Osoba mówiąca w wierszu, którą jest kochanek, zwraca się do tytułowej Panny.. Metafora- przenośnia, zestawienie wyrazów posiadających ukryte znaczenie, podstawowy środek stylistyczny stosowany w literaturze i mowie potocznej; wyrażenie ,którego elementy składowe wzajemnie modyfikują swoje znaczenie.epitet - wyraz określający rzeczownik (najczęściej przymiotnik), apostrofa - bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś, ożywienie - nadawanie przedmiotom, zjawiskom natury, pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych, metafora (przenośnia) - zestawienie wyrazów, które w połączeniu zyskują nowe znaczenie (inne od tego, które posiadały oddzielnie) , neologizm - nowy wyraz, który .Środki poetyckie, czyli poetyka.. Tak, te rzeczy uderzają, zwłaszcza kiedy oceniać je jako nowe i dla siedemnastowiecznego baroku znamienne.. Udostępnij Udostępnij wg Worldwojtek.. Warto się bliżej wierszem zająć.iii.Środki skŁadniowe Inwersja - zaburzenie szyku zdania np. " od niebieskiej piękniejsza kolorów obręczy" zamiast - piękniejsza od niebieskich kolorów obręczy Elipsa - opuszczenie tych składników zdania, które można dopowiedzieć.Ten środek stylistyczny ma podkreślać ogrom zjawiska i jego wartość, doniosłość.. Dzieło oparte zostało na wyrafinowanym koncepcie, zgodnie z którym piękno opiewanej kobiety porównane zostaje do różnych zjawisk i przedmiotów.. AnalizaO swej pannie - interpretacja utworu W utworze "O swej pannie" można zauważyć precyzyjne realizowanie założonego przez piszącego konceptu.. Więcej.. O SWEJ PANNIE Biały jest polerowny alabastr z Karrary, Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, Biały łabęć i białym okrywa się piórem, Biała perła nieczęstym zażywana sznurem, Biały śnieg świeżo spadły, nogą nie deptany, Biały kwiat lilijowy za świeża zerwany .z tekstu "o swej pannie" lub "pszczola w bursztynie" wypisz barokowe srodki stylistyczne i nazwij je-sa to utwory ja morsztyna.bardzo prosze o cytaty okreslajace te srodki stylistyczne.musze je miec jeszcze dzisiaj.wczesniej nie moglam pisac, gdyz robilam inne przedmioty.bardzo prosze o pomoc,dziekuje z gory za rozw.pozdrawiamMorsztyn obficie wykorzystuje także inne środki stylistyczne, głównie po to, żeby zaskoczyć czytelnika.. Klasa 5 Polski Środki Stylistyczne.. Autorem wiersza jest Jan Andrzej Morsztyn.. Polub.. Pojawiają się epitety (dąb .. czyniąc to w wyrafinowany, niebanalny sposób.. Mało kto wie, że przeciwieństwem hiperboli jest litota (figura stylistyczna polegająca na minimalizowaniu znaczenia zjawiska)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt