Do rzeczownika dopisz odpowiednie zakończenia przymiotników

Pobierz

pier__g bo kr__j bo żółte deszczpiImiesłowy przymiotnikowe - co podpowiada ich nazwa - odmieniają się jak przymiotniki.. Często towarzyszą temu różne wymiany w temacie, np. - otwierać - otworzyć, dawać - dać, spotykać się - spotkać się, wracać .. *Dopisz rzeczowniki według wzoru, utrwal pisownię wyrazów z ą i ę w zakończeniach wyrazów.Ułóż zdania tak, aby ich kolejne wyrazy zaczynały się od podanych liter.. Podkreśl ich zakończenia.Zadanie: help dopisz do podanych rzeczowników odpowiednie Rozwiązanie: 4 czworo ludzi 10 dziesięć stopni główny 1 2. ani Ameryki / lecz Amerykę Krzysztof Kolumb nie odkrył Indii, _____ .. Z podanego tekstu wypisz po 2 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki.. Wtem (zoba­czyły, spostrzegły), że z dala (błyskają, migocą) złote połyskiogniska.. Zaliczaj.pl.. "Ó" piszemy .Dziwi Pana sposób tworzenia przymiotników od tych nazw z pominięciem przyrostka -ice.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. W zako czeniach czasowników -u ę, -uje, -u ą piszemy zawsze u.Pokoloruj przymiotniki na żółto, rzeczowniki na zielono, zaś czasowniki na niebiesko.. Pierwsze litery rzeczowników, przy których znajdują .Pisownia nie z przymiotnikami.. Pisownia wyrazów z "h".. Dopisz przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym według wzoru.. rzeczowniki czasowniki przymiotniki _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3. mianownik liczby pojedynczej mianownik liczby mnogiej … 8) a) Podkreśl przymiotniki wraz z wyrazami, które określają..

Do podanych rzeczowników dopisz po 2 przymiotniki.

Dopasuj do każdego czasownika pasujący przymiotnik i rzeczownik.. Ułóż z nich zdania, jeżeli trzeba zmień formę wyrazu na poprawną.. twarz -.Możesz spotkać się z informacją, że w liczbie mnogiej rzeczownik posiada trzy rodzaje, podobnie jak w liczbie pojedynczej.. Z kolei imiesłów zepsuty odmienimy podobnie jak przymiotnik bogaty, a imiesłów piszący - jak przymiotnik gorący.. a) wypadek samochodowy + głęboki, wąski wykop (3) b) przyrząd do tarcia np. jarzyn + dop.. Karty ćwiczeń cz. 3Do podanych rzeczowników dopisz po pięć przymiotników?. serce -.. Następnie wykreśl niektóre litery i odczytaj nazwy miejscowości w Polsce.. Następnie określ ich formę (przypadek, liczbę, rodzaj).. _____ Dzieci biegają.. owoc -.. Pytania .. W takim zabiegu słowotwórczym nie ma jednak niczego osobliwego, może natomiast odzwierciedlać się regionalny zwyczaj językowy.. Szkoła - zapytaj eksperta (1520) Szkoła - zapytaj eksperta (1520) Wszystkie (1520) Język angielski (811) Język polski (365) Matematyka .Do podanych przymiotników dopisz odpowiednie rzeczowniki podane w nawiasie.. Question from @Efta12 - Liceum/Technikum - Polski.. Odgadnij znaczenie wyrazów i wpisz je do diagramu.. Zaloguj się.. Podkreśl spójniki.. Treść zadania.. rzeczownika "sen" (3) Również jest to poprawne stwierdzenie (zamieszcza je wiele podręczników): te kobiety - rodzaj niemęskoosobowy (lub rodzaj żeński) te jeziora - rodzaj niemęskoosobowy (lub rodzaj nijaki) ci miłośnicy - rodzaj męskoosobowy (lub rodzaj męski)Do każdego rzeczownika dopisz jeden przymiotnik należący do tej samej rodziny wyrazów..

Części mowy - przymiotnik 77 9 a) Do rzeczowników dopisz odpowiednie zakończenia przymiotników.

7 Ćwiczenie nr 10 Uzupełnij tekst podanymi spójnikami.. Ćwiczenie 8 Wpisz brakujące litery.. zrozumiała .. z tych wyżej zdań napisz zdania.. Dodaj do ulubionych Drukuj.. Na tylnym końcu deski dołożono dodatkowe elementy, kt … 76 2) ustal, którą drogą pojechały dzieci.Dopasuj przymiotniki w odpowiedniej formie i uzupełnij kartę deserów.. Zaloguj się.. Ale wyjątki od tej zasady są trzy: gdy nie jest wyraźnym przeciwstawieniem, piszemy je osobno, np. nie brzydki, ale ładny; gdy człon drugi w przeciwstawieniach logicznych pisze się wielką literą, poprawny jest zapis z .RZECZOWNIKI PRZYMIOTNIKI .. Dopisz odpowiednie zakończenia zdań.. Dopisujemy odpowiednie przymiotniki do rzeczowników: ciężki plecak, ciężka walizka, ciężkie pudło.. Nie mam konta, chcę się zarejestrować .2. chuliganPL Ustawczy hałas Ustawny pokój Ustawiczny mechanizm Ustawowy czas pracy .Rzadziej czasowniki niedokonane i dokonane różnią się przyrostkami.. Dopisz wyrazy według wzoru.Podkreśl w nim przymiotniki i określane przez nie rzeczowniki..

podkreśl wszystkie prawidłowe zakończenia.

.Wpisz do diagramu nazwy wędrujących zwierząt tak aby pasowały do wpisanych już liter .. Z czasem deskorolki się zmieniały.. szybki pociąg, szybka kolej, szybie zwierzę.Do rzeczownika dopisz po trzy przymiotniki: pokój szkoła uczniowie drzewa - MidBrainart.. Nie mam konta, chcę się zarejestrować.. Z łaciny rzeczownik ten trafił do języka polskiego (wraz z przyjęciem przez Polaków chrześcijaństwa, choć .Długo (chodziły, brodziły) dzieci po dąbrowie.. Czasowniki niedokonane zwykle mają zakończenia - ać, - ować, - awa, a czasowniki dokonane - - ić / yć, - ać, - nąć, np. wkupować - kupić, sprzątać - sprzątnąć.. Dla ułatwienia obok każdego rzędu podana została ilość liter do wykreślenia.. Question from @ - Szkoła podstawowa - PolskiZnasz odpowiedź na pytanie: Dopisz rzeczownik do przymiotnika ?. uczeń -.. radość - spokój - prawo -.. - MidBrainart.. jajko- _____, _____ mleko- _____, _____ piórko- _____, _____Do podanych rzeczowników dopisz po trzy określające je przymiotniki i zapisz ich rodzaj />lampa,ciasto,rodzice,filmy,koleżanki 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.2.2020 (19:09)Do podanych przymiotników dopisz odpowiednie rzeczowniki : Jaki ?. Spójrzmy więc na wybrane formy gramatyczne trzech pierwszych przypadków.Do czasowników w formach osobowych dopisz odpowiednie formy bezokoliczników..

Do podanych przymiotników dopisz odpowiednie rzeczowniki podane w nawiasie.

Jakie?. szkoła -.. Na przykład forma naprawiony będzie miała podobne formy gramatyczne przypadka, liczby i rodzaju jak wyraz piękny.. Do bezokoliczników dopisz rzeczowniki według wzoru.zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.. Rozwiń podane zdania.. Zarejestruj się .Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. I w Azji / a nie w Azji Rosja leży w Europie _____ .. Zapisz je.. Dzieci (zatrzymały się, przystanęły) na chwileczkę,a potem (pośpieszyły, poleciały) do ogniska.b) Z pozostałymi w nawiasach wyrazami ułóż zdania.. Nie z przymiotnikami piszemy łącznie, np. niedrogi, niebrzydki, nieciekawy.. Uzasadnij pisownię.. i bądź lub oraz ale..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt